[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[microsound] OT:in swedish only..-schizofreni & ljud
Från Skånska Dagbladet:

Ny metod att ställa diagnosen schizofreni
LUND. En grupp forskare har upptäckt att människor med schizofreni uppfattar ljud annorlunda. Det har lett till en ny metod att ställa diagnosen schizofreni. Tekniken går att använda även när patienterna är så sjuka att de inte är kontaktbara.Intressant och skrämmande, jag tänker på Deleuze och kontrollsamhället...

/Kf---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: microsound-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: microsound-help@xxxxxxxxxxxxx
website: http://www.microsound.org